Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů dále jen GDPR.

Tímto dokumentem poskytujeme zákazníkům a návštěvníkům webových stránek informace o zpracovávání jejich osobních údajů a o jejich souvisejících právech a povinnostech. Tento dokument může být dle potřeby revidován a aktualizován.

Název a kontaktní údaje správce osobních údajů

AVENA s.r.o.
Divnice 115
763 21 Slavičín
Česká republika

IČ: 255 45 957
DIČ: CZ25545957

Účel zpracování osobních údajů

  • Pro obchodní účely;
  • Procházení webových stránek;

Pro obchodní účely

Po vyplnění a odeslání formuláře na webových stránkách evidujeme kontaktní údaje, které osobně zadáte (jméno, příjmení, e-mailovou adresu a dále veřejná IP adresa zařízení, ze kterého přistupujete na tyto webové stránky). Údaje jsou evidovány z důvodů identifikace při vyřizování dotazů odeslaných přes webový formulář.

Procházení webových stránek

Pro sledování návštěvnosti a využívání webových stránek je použit nástroj Google Analytics, který používá k vytváření přehledů o interakcích návštěvníků především soubory cookie první strany. Tyto soubory cookie slouží k ukládání informací, které neumožňují identifikaci osob.

Zásady ochrany soukromí Google (https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=cs).

Ochrana a zabezpečení osobních údajů

S osobními údaji nakládáme v souladu s platnou legislativou. Pro zpracování osobních údajů používáme automatizované prostředky.

Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech v Evropské unii nebo na serverech společnosti Google - G Suite a Google Cloud Platform (https://cloud.google.com/secur... mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje mohou být zpracovány správcem, zaměstnancem správce, smluvním partnerem, který vykonává administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webových stránek. Ostatním subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Prohlášení správce osobních údajů

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:

  • Automatizovaně, prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
  • V písemné podobě.Kontakt

Nákup a prodej rostlinné oleje

Bc. Rostislav Hrbáček 

tel.: (+420) 733 366 996
e-mail: hrbacek@avena.cz

Nákup a prodej cukru

Rostislav Hrbáček 

tel.: (+420) 603 506 232
e-mail: rostislavhrbacek@seznam.cz

Plánování výroby a logistiky

Eva Horáková

tel.: (+420) 602 396 208 
e-mail: eva.horakova@avena.cz

Objednávky

Jarmila Jančová

tel.: (+420) 774 001 515
tel.: (+420) 724 178 701
e-mail: jancova@avena.cz

Expedice

Michaela Vávrová

tel.: (+420) 606 058 060
e-mail: expedice@avena.cz

Kvalita

Ing. Zdenka Chmelová

tel.: (+420) 605 865 621
e-mail: laborator@avena.cz

Personální oddělení

Marie Solařová

tel.: (+420) 577 342 321
e-mail: avena@avena.cz

Ekonomické oddělení

Věra Kneslová

tel.: (+420) 577 342 321
e-mail: info@avena.cz

Hlavní technik

Radek Chládek

tel.: (+420) 728 386 695
e-mail: servis@avena.cz