Politika kvality

                                                                                               Závazně prohlášení společnosti

Vedení společnosti vyhlašuje politiku kvality na dobu neurčitou. Politika kvality vychází z celkové základní strategie společnosti.

  • Pouze kvalitní, bezpečné a legální provedení všech procesů dává požadovaný produkt pro zákazníka. Jen takto provedené dílo zajišťuje konkurenceschopnost společnosti a tím i její perspektivu do budoucnosti.
  • Bezpečnost, kvalita a legálnost včetně zdravotní nezávadnosti produktu je základním kamenem prosperity organizace a musí být věcí všech pracovníků.
  • Kvality a bezpečnosti musí být dosahováno i v oblastech mezilidských vztahů, a to jak uvnitř organizace, tak i u vnějších vztahů s obchodními partnery. Organizace uplatňuje při svém jednání s pracovníky, obchodními partnery a zákazníky etický kodex.
  • Neustále se věnujeme oblasti kultury bezpečnosti potravin, rozvíjíme aktivity k vytvoření důvěry mezi pracovníky, zamýšlíme se nad jejich návrhy na zlepšení procesů.
  • Bezpečnost a produktivita práce je hlavní součástí výroby našich produktů.
  • Spokojenost zákazníka je naším hlavním cílem, plníme všechny požadavky zákazníků.
  • Zákazník je hlavní a základní hodnotitel naší práce.
  • Společnost zabezpečuje lidské a finanční zdroje, aby podnik vyráběl bezpečné a zákonné produkty stanovené kvality, dodržoval správnou výrobní praxi a splňoval požadavky standardu IFS.
  • Ochrana životního prostředí je pro nás velmi důležitá. Neustále zdokonalujeme třídění odpadů.
  • Našim konečným cílem je trvalá udržitelnost.

Vedení společnosti se zavazuje, že pro realizaci politiky kvality a dosažení vytyčených cílů vytvoří nezbytné podmínky v oblasti materiální, finanční, pracovního prostředí a v oblasti lidských zdrojů, které se stávají součástí systému managementu kvality. Aktualizace politiky kvality bude vedením společnosti přezkoumávána v rámci pravidelného přezkoumání systému 1x ročně.

V Bzenci dne 17.2.2022                                                                                                                                                                      Bc. Rostislav Hrbáček 

Kontakt

Nákup a prodej rostlinné oleje

Bc. Rostislav Hrbáček 

tel.: (+420) 733 366 996
e-mail: hrbacek@avena.cz

Nákup a prodej cukru

Rostislav Hrbáček 

tel.: (+420) 603 506 232
e-mail: rostislavhrbacek@seznam.cz

Plánování výroby a logistiky

Eva Horáková

tel.: (+420) 602 396 208 
e-mail: eva.horakova@avena.cz

Objednávky

Jarmila Jančová

tel.: (+420) 774 001 515
tel.: (+420) 724 178 701
e-mail: jancova@avena.cz

Expedice

Michaela Vávrová

tel.: (+420) 606 058 060
e-mail: expedice@avena.cz

Kvalita

Ing. Zdenka Chmelová

tel.: (+420) 605 865 621
e-mail: laborator@avena.cz

Personální oddělení

Marie Solařová

tel.: (+420) 577 342 321
e-mail: avena@avena.cz

Ekonomické oddělení

Věra Kneslová

tel.: (+420) 577 342 321
e-mail: info@avena.cz

Hlavní technik

Radek Chládek

tel.: (+420) 728 386 695
e-mail: servis@avena.cz