Politika kvality

Vedení společnosti vyhlašuje politiku jakosti (kvalitu, bezpečnosti výrobku), a to na dobu neurčitou, která vychází z celkové základní strategie společnosti

  • Pouze jakostní a kvalitní provedení všech procesů dává požadovaný produkt pro zákazníka, jen takto provedené dílo zajišťuje konkurenceschopnost společnosti a tím i její perspektivu do budoucnosti

  • Bezpečnost, kvalita a zdravotní nezávadnost produktu je základním kamenem prosperity organizace a musí být věcí všech pracovníků

  • Kvality a bezpečnosti musí být dosahováno i v oblastech mezilidských vztahů, a to jak uvnitř organizace, tak i u vnějších vztahů s obchodními partnery. Organizace uplatňuje při svém jednání etický kodex

  • Spokojenost zákazníka je základ naší prosperity

  • Zákazník je hlavní a základní hodnotitel naší práce

  • Ochrana životního prostředí je naším stálým cílem

Vedení společnosti se zavazuje, že pro realizaci politiky jakosti (kvality, bezpečnosti) a dosažení cílů vytvoří nezbytné podmínky v oblasti materiální, finanční, pracovního prostředí a v oblasti lidských zdrojů, které se stávají součástí systému managementu jakosti (kvality, bezpečnosti). Aktualizace politiky jakosti bude vedením společnosti provedena v rámci pravidelného přezkoumání systému 1x ročně.

V Bzenci dne 29.12. 2017

Kontakt

Nákup a prodej rostlinné oleje

Bc. Rostislav Hrbáček 

tel.: (+420) 733366996
e-mail: hrbacek@avena.cz

Nákup a prodej cukru

Rostislav Hrbáček 

tel.: (+420) 603506232
e-mail: rostislavhrbacek@seznam.cz

Expedice rostlinné oleje

Eva Horáková

tel.: (+420) 602 396 208 
e-mail: eva.horakova@avena.cz

Kvalita

Klára Grdinová

tel.: (+420) 518 307 840
e-mail: kvalita@avena.cz

Personální oddělení

Marie Solařová

tel.: (+420) 577 342 321
e-mail: avena@avena.cz

Ekonomické oddělení

Věra Janíčková

tel.: (+420) 577 342 321
e-mail: info@avena.cz